źle


źle
źle {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł., gorzej {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nie tak, jak należy; niezgodnie z jakimiś regułami, zasadami; nieprawidłowo, niedobrze': {{/stl_7}}{{stl_10}}Źle coś obmyślić, zorganizować, wykonać. Źle pracować. Suknia jest źle uszyta. Tę ścianę źle wytapetowano. Źle mówić po polsku. Być źle ubranym, źle wychowanym. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niezdrowo, słabo, nieszczególnie; mizernie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Czuć się, wyglądać źle. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'za mało, kiepsko': {{/stl_7}}{{stl_10}}Źle opłacony pracownik. Źle odżywione dziecko. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'sprzecznie z normami moralnymi; nieuczciwie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Źle czynić. Źle się prowadzić. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niepochlebnie, negatywnie, niekorzystnie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Źle się o kimś wyrażać. Ta znajomość źle o nim świadczy. Mówiono o niej źle. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niechętnie, nieprzychylnie, wrogo': {{/stl_7}}{{stl_10}}Źle traktować podwładnych, służbę. Być źle usposobionym do przeciwników politycznych, do nieznajomych, do obcokrajowców. Oświadczenie zostało źle przyjęte. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w sposób wpływający niekorzystnie na psychikę; przykro, smutno, niewesoło': {{/stl_7}}{{stl_10}}Źle się czuję w tym zespole ludzi. Jest mi źle bez ciebie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pod każdym względem niepomyślnie': {{/stl_7}}{{stl_10}}To się źle skończy. Wszystko mi się źle układa. Jest gorzej niż źle. Źle, że tak się stało. ZOB. {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}dobrze [źle] [i syn.] wchodzi {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do głowy; dobrze [źle i in.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z oczu patrzy; {{/stl_7}}{{stl_8}}{ktoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}(jest) wysoko [dobrze, nisko, źle] notowany; być dobrze [mile, źle i in.] widzianym; być utrzymanym dobrze [i syn.] [źle i syn.]; i tak źle, i tak niedobrze; mieć dobrze [źle] w głowie; mieć źle w głowie; prowadzić się źle {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • złe — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n odm. jak przym. Ia, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} eufemistycznie o diable, wrogich człowiekowi siłach magicznych itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Złe kogoś podkusiło. Bać się złego.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zle — adaz·zle; ai·zle; bam·boo·zle; bam·boo·zle·ment; bez·zle; bum·fuz·zle; daz·zle·ment; driz·zle droz·zle; em·bez·zle; em·bez·zle·ment; goo·zle; ha·zle; hea·zle·wood·ite; noz·zle·man; piz·zle; puz·zle·ment; raz·zle; sche·moz·zle; schnoz·zle;… …   English syllables

  • źle — gorzej 1. «nie tak jak trzeba, nie tak jak być powinno, nienależycie, nieodpowiednio, niedobrze» Źle uczyć. Źle sprzątać. Źle coś wybrać. Źle zadecydować o czymś. Źle pojęta solidarność. Źle ubrany, uczesany. ∆ Źle wychowany, źle ułożony «nie… …   Słownik języka polskiego

  • źle — 1. I tak źle, i tak niedobrze «o sytuacji, z której nie ma dobrego wyjścia»: Zauważyłem, że ci, którzy nie mają dzieci, dłużej czują się młodzi. Nie mają poczucia przemijania. Za to później, kiedy dopada ich pustka, są bezradni wobec samotności i …   Słownik frazeologiczny

  • ZLE — Zero Latency Enterprise (Computing » General) * Zone Limit Exceeded (Computing » Security) * Zone Limit Exceeded (Computing » Networking) …   Abbreviations dictionary

  • ZLE — Zero Latency Enterprise (Compaq) …   Acronyms

  • Zle. — Zeile EN line, row …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

  • ZLE — Zero Latency Enterprise (Compaq) …   Acronyms von A bis Z

  • ZLE — Zone de Libre Échange (En anglais = Free Trade Area). Espace où les douanes et limitations diverses aux échanges commerciaux ont été supprimées …   Sigles et Acronymes francais

  • ZLE — abbr. Zero Latency Enterprise …   Dictionary of abbreviations